Jurakurser i høj faglig kvalitet for byggeriet

Nyt kursus: Rådgiveransvar – 22. marts i Aarhus, Radisson Blu

Byggekurser.dk udbyder nu et nyt kursus grundet henvendelser fra interesserede – rådgiveransvar. Kurset giver en grundig introduktion til ABR89 og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning (2012). –  Kursisterne vil få et klart overblik over gældende praksis og tendenser på området,

Udgivet i Kursus

Sidste udkald: kursus i entrepriseret for praktikere 26. oktober, Aarhus

Byggejura – nødvendig viden. Undgå dyre faldgruber. Sidste udkald til kurset 26. oktober. God rabat ved flere tilmeldinger. Meld jer til idag. Entrepriseret for praktikere, Aarhus, 26. oktober: Kurset henvender sig til entreprenører, bygherrer, arkitekter, ingeniører og andre, der beskæftiger

Udgivet i Kursus

Mangelfuldt udbudsmateriale giver håndværkere problemer

Det går den forkerte vej med udbudsmaterialet. Det fortæller danske tømrermestre i en rundspørge for Træsektionen i Dansk Byggeri. I rundspørgen, hvor 109 tømrermestre har svaret, angiver næsten otte ud af ti, at de ser ufuldstændigt udbudsmateriale som noget, der

Udgivet i Kursus

Gulventreprenør efterlyser regler for god udbudsskik

Direktør Jan Overgaard, Ribergaard Gulve i Glostrup, har fået nok af bygherrer, der laver dårligt udbudsmateriale og opfører sig uetisk i udbudsprocessen. Det fører nemlig til dårligt håndværk, fordyrelse af byggeriet og spild af ressourcer – Udbudsloven er så liberal,

Udgivet i Uncategorized

Gulvbranchen: bygherrer udviser ikke god udbudsskik

Mange gulventreprenører oplever, at udbudsgivere på kontraktmarkedet – dvs. de professionelle bygherrer – ikke udviser god udbudsskik. Det er behov for et sæt etiske spilleregler, mener Gulvbranchen Dårlige udbudsmaterialer og -proces resulterer i ineffektivitet og usikker prissætning. Det gavner hverken

Udgivet i Uncategorized

Kan en offentlig bygherre aftale ekstraarbejder med entreprenøren uden at gennemføre en udbudsprocedure?

Af: Jeppe Svenning, advokat, associeret partner, Fønix Advokater Et byggeri gennemføres nærmest aldrig uden at behovet for at foretage ændringer af en allerede indgået bindende offentlig entreprisekontrakt opstår. Ændringer, som eksempelvis kan bestå i ekstraarbejder, kan være relativt omfattende og

Udgivet i Uncategorized

Ny underviser i udbudsret

Ny underviser i udbudsret på byggejurakurserne hos Byggekurser.dk er Jeppe Svenning, advokat og associeret partner hos Fønix Advokater Det er advokat  Jeppe Svenning, der fremover vil undervise i udbudsret på de kurser som udbydes af Byggekurser.dk, en aktivitet under mediahuset

Udgivet i Kursus

C.F. Møller til genmæle i udbudssag

Når C.F. Møller var valgt at klage i sagen om udbuddet af nyt akuthus til Bispebjerg Hospital er det for at sikre samtlige bydende en fair bedømmelse C.F. Møller har over de sidste dage været nævnt gentagne gange i forbindelse

Udgivet i Uncategorized

Tærskelværdier ved offentlige udbud 2016-17

EU-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for 2016-2017 ved offentlige udbud. Tærskelværdierne for udbudsloven, Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Koncessionsdirektivet er ændret med virkning fra 1. januar 2016. EU-Kommissionen har den 25.11.2015 offentliggjort nye tærskelværdier for 2016-2017. Tærskelværdier efter 1. januar 2016: Offentlige ordregivere,

Udgivet i Uncategorized

IBM vinder udbudssag over Aarhus Kommune

I en udbudssag er det lykkedes for IBM Danmark ApS at få annulleret den kontrakt, som Aarhus Kommune havde indgået med virksomheden Systematic om etablering af en borgerjournal. Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 213-377590 af 31. oktober 2014 udbød Aarhus Kommune

Udgivet i Uncategorized

Styrk dine kompetencer inden for byggejura via praktisk orienterede kurser med nogle af Danmarks største eksperter på området. Undgå de juridiske faldgruber ved byggeri. Lav færre, dyre fejl og bliv bedre til at tackle og håndtere byggejuraen med færre omkostninger til følge.

Kurserne arrangeres af Hugin Media i samarbejde med advokatfirmaet Fønix Advokater.

Tilmeld dig nyheder om vores kurser

Kommende kurser

  • Ingen events

Følg os